Gratis inloop.

Gratis eerste beoordeling.
Blog
Escrow overeenkomst (met Burger King)
18 oktober 2014 - Indien partijen een koopovereenkomst willen sluiten, maar er nog onduidelijkheid is over bepaalde omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de waarde van een object, is er de mogelijkheid om een deel van de koopsom bij een onafhankelijke partij “in escrow” te plaatsen. Partijen sluiten in dat geval een overeenkomst waarin is aangegeven...
Na alcoholslot geen strafrechtelijke vervolging meer mogelijk
24 september 2014 - Het gerechtshof te Den Haag heeft op 22 september 2014 geoordeeld dat in alle gevallen waarin een alcoholslot is opgelegd door het CBR, het verbod op dubbele bestraffing geldt. Dit betekent dat automobilisten naast het alcoholslot niet strafrechtelijk vervolgd mogen worden, ongeacht de concrete omstandigheden van de desbetreffende automobilist.
Bestuurdersaansprakelijkheid (Spaanse villa en Tulip Air Lease)
15 september 2014 - Eerder heb ik de bestuurdersaansprakelijkheid behandeld in mijn blog van 6 februari 2014. In dit blog wordt daar dieper op ingegaan. Eerst zal ik kort het scala van verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid uiteen zetten, waarna ik eindig met de externe bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 Bw. De Hoge Raad heeft deze vorm van aansprakelijkheid namelijk in twee recente arresten verduidelijkt waardoor dit onderwerp actueel is.
Betekent het ontslag van een bestuurder tevens het einde van de managementovereenkomst?
7 augustus 2014 - Hieronder wordt antwoord gegeven op de vraag of het ontslag van een bestuurder ook tot gevolg heeft dat de management overeenkomst tussen de vennootschap en de management BV van de bestuurder van rechtswege eindigt.De bestuurder van een vennootschap neemt een bijzondere positie in aangezien er sprake is van een dubbele rechtsverhouding tot de vennootschap.