Gratis inloop.

Gratis eerste beoordeling.
Over Uittenbogaart Advocatuur
Mr. H.C. Uittenbogaart is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. Uittenbogaart Advocatuur is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uittenbogaart Alphen B.V. en is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70804206. BTW-nummer: 858466612B01.

In het geval van afwezigheid wegens ziekte of calamiteiten, kan in noodgevallen contact worden opgenomen met mr. T. Thissen, Zuidpoolsingel 186, 2408 BR Alphen aan den Rijn, 0172-745190.

Uittenbogaart Advocatuur is verzekerd voor schade die een cliënt als gevolg van een beroepsfout zou kunnen lijden. Daarvoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Gerling, Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam. Het onder die verzekering gedekte bedrag is vrijwel altijd ruimschoots voldoende, namelijk € 500.000,– voor alle aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van een Europese Unie alsmede in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland en voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van voornoemde lidstaten van toepassing is. Onze aansprakelijkheid is echter beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.