Gratis inloop.

Gratis eerste beoordeling.
Geen garantie maar toch “garantie”?
14 december 2015
Als u als consument iets koopt zonder garantie, bijvoorbeeld een auto, dan betekent dat niet dat u helemaal geen rechten heeft indien er iets stuk gaat. Indien u een auto gekocht heeft die niet voldoet aan de overeenkomst, kan er namelijk sprake zijn van “non-conformiteit” en kan de overeenkomst toch worden ontbonden en kun je als koper toch je geld terugkrijgen.

Het gerechtshof van ’s-Hertogenbosch oordeelde in haar uitspraak van 17 november 2015 dat de koper van een tweedehands auto mocht verwachten dat die auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn.

In deze zaak was het volgende aan de hand. De Koper had een auto gekocht bij een autodealer. Op de factuur stond vermeld dat de auto was verkocht zonder garantie. Na de aankoop was de koper met de auto in een weekend op en neer gereden naar Parijs. Na terugkomst in Nederland klaagde de koper bij de dealer over een gebrek aan de auto. De versnellingsbak functioneerde namelijk niet goed. De koper stelde dat de dealer hem een auto met een gebrek had verkocht.

De kantonrechter overwoog dat het gebrek aan de versnellingsbak aan een normaal gebruik van de auto in de weg staat. De kantonrechter ontbond de koopovereenkomst en veroordeelde de autodealer tot terugbetaling van de koopsom.

De autodealer ging in hoger beroep. Hij vond dat de auto gewoon normaal gebruikt kon worden, ondanks het gebrek aan de versnellingsbak. De kopper was immers “zonder problemen” op en neer naar Parijs is gereden. Het hof vond echter dat dit nog niet betekent dat er sprake is van een “normaal gebruik”. Daarnaast kon de autodealer niet bewijzen dat de koper ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst wist dat er iets aan de versnellingsbak mankeerde. Ook vond de autodealer dat de koper had kunnen verwachten dat er wel iets aan de auto zou mankeren, vanwege de leeftijd van de auto en de kilometerstand.

Het hof was echter van mening dat de koper ook bij de aankoop van een oude auto mag verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Als laatste stelde de autodealer dat ontbinding van de koopovereenkomst niet gerechtvaardigd is, omdat het gaat om een gebrek dat eenvoudig te verhelpen is. Het hof verwerpt dit argument, omdat een versnellingsbak een essentieel onderdeel van een auto is en het defect zodanig is dat vervanging noodzakelijk is, waarbij de herstelkosten hoog zijn. Het hof bekrachtigde daarom het vonnis van de rechtbank.

Kort samengevat mag een consument die een koopovereenkomst sluit, verwachten dat het gekochte product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Indien dat niet het geval is, is er sprake van “non-conformiteit” en kan ontbinding van de overeenkomst en tevens terugbetaling van het aankoopbedrag worden afgedwongen. Laat u dus niet te snel van de wijs brengen door verkopers die zeggen dat u geen garantie heeft.