Gratis inloop.

Gratis eerste beoordeling.
Was het nu een lening of een schenking?
2 februari 2015
Het komt met enige regelmaat voor dat mensen met problemen geld ontvangen van een vriend of een familielid. Soms ontstaat achteraf echter onduidelijkheid over de vraag of het nu een schenking was of een lening.
Onlangs deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in zo’n zaak. Het ging hier om twee zwagers. De ene zwager had in 2005 € 25.000,- overgemaakt aan de ander, zodat die ander een stamcelbehandeling tegen de ziekte ALS in China kon ondergaan. De behandeling sloeg echter niet aan en de zwager overleed in 2006. Ongeveer 7 jaar later vorderde de ene zwager het geld van de echtgenote van de overleden zwager terug. Waarschijnlijk waren de verhoudingen wat bekoeld en kon de zwager het geld ineens goed gebruiken.
De echtgenote beriep zich allereerst op verjaring. In Nederland verjaart een vordering namelijk vijf jaar na de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden. Het gerechtshof oordeelde echter dat de vordering niet was verjaard omdat de zwager aangaf dat het ging om een renteloze lening voor onbepaalde tijd. Er was namelijk geen specifiek tijdstip bepaald waarop het geld moest worden terugbetaald. De verjaringstermijn begint in dat geval pas te lopen zodra het geld wordt opgeëist.
Het gerechtshof oordeelde echter wel dat de zwager eerst nog moest bewijzen dat er sprake was van een lening. De echtgenote van de overleden zwager hoefde niet te bewijzen dat er sprake was geweest van een schenking. De zwager had immers de vordering ingesteld en daarbij gezegd dat het een lening was geweest. Volgens de wet moet degene die iets beweert, dat ook bewijzen.
Of de zwager in staat is om te bewijzen dat de overboeking van € 25.000,– een lening is geweest, is nog niet bekend omdat dit arrest van het Hof slechts een tussenvonnis was. Het eindvonnis zal voor de familieverhoudingen echter niet meer zoveel uitmaken.
mr. H.C. Uittenbogaart