Gratis inloop.

Gratis eerste beoordeling.
Route 66(6)
17 november 2014
Voor sommige mensen is het een grote wens om één keer in hun leven met een motor te rijden op de Route 66 van Chicago tot aan het strand van Santa Monica in Los Angeles. Het is een prachtige historische route van bijna 4000km, dwars door de Verenigde Staten. Om die reden worden er pakketreizen aangeboden voor avontuurlijke belangstellenden.
In dit geval ging het om een man die een pakketreis van twee weken had geboekt, inclusief motor. Op de website van de reisorganisatie stond dat de motoren máximaal waren verzekerd en dat er geen eigen risico was en dat het ging om jonge motoren en dat de prijzen compleet waren zonder onverwachte bijkomende kosten. Verder was aangegeven: “What you dream is what you get… and much more!!!”.
De reisorganisatie was niet de goedkoopste aanbieder, maar juist vanwege het ontbreken van eigen risico was besloten om bij deze reisorganisatie te boeken. Tijdens een tussenstop was de motor geparkeerd op een iets schuin aflopende parkeerplaats en is de motor omgevallen met (omgerekend) ongeveer € 900,– schade tot gevolg.
In de algemene voorwaarden van de reisorganisatie bleek echter een addertje onder het gras te zitten: een zogenaamde “tenzij-clausule”. Hierin stond dat er geen eigen risico was ‘tenzij’ er sprake was van een (groot) aantal gevallen waarin tóch een eigen risico gold van maximaal 2.000 dollar. Om die reden eiste de reisorganisatie toch vergoeding van de schade.
De huurder voerde aan dat hij niet hoefde te betalen omdat de ‘tenzij-clausule’ in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De rechter vatte dit verweer op als een beroep op een vrij recente rechtsregel op grond waarvan een overeenkomst kan worden vernietigd als deze het gevolg is van een ‘oneerlijke handelspraktijk’. Volgens de rechter was er in dit geval sprake van een ‘oneerlijke handelspraktijk’ omdat de algemene voorwaarden in combinatie met de tekst op de website erg onduidelijk waren en onduidelijkheden in algemene voorwaarden komen op grond van de wet voor rekening van degene die de algemene voorwaarden gebruikt. De vordering van de reisorganisatie om de schade te vergoeden werd daarom terecht afgewezen. Life is a highway.
mr. H.C. Uittenbogaart